Mieszalniki do produkcji Dry-Blendu WPC

Firma PLASMEC opracowała nową technologię przygotowywania surowców do produkcji kompozytów polimerowo-drewnianych WPC (Wood Plastic Composite) na bazie osnowy PVC,PE i PP. Do kompozytów na bazie PVC stosowane są systemymieszalników gorąco-zimnych COMBIMIXWOOD HC.Natomiast do kompozytów na bazie PP i PE stosuje się mieszalniki gorąco-zimne COMBIWOOD HW.

 

Proces produkcji mieszanki PVC z mączką drewnianą przebiega w dwóch etapach:

  • Pierwszy etap to intensywnie mieszane w mieszalniku gorącym PVC z mączką drewnianą. Obroty mieszadła powodują  wytworzenie dużej ilości ciepła i podgrzania mieszanki do 120 – 130oC. Ciepło to powoduje suszenie mączki drewnianej i przy współudziale agregatu próżniowego,  wilgoć jest odprowadzana mieszanki do poziomu poniżej 1 %.
  • Drugi etap to chłodzenie mieszanki w poziomym mieszalniku zimnym, gdzie chłodzenie następuje dzięki kontaktowi materiału z chłodzonymi wodą ściankami mieszalnika. Mieszalnik jest wyposażony w specjalne dodatkowe mieszadła szybkoobrotowe, które powodują rozdrobnienie ewentualnych aglomeratów. W wyniku procesu otrzymujemy możliwie jednorodną mieszankę PVC z mączką drewnianą w postaci dry-blendu o wilgotności poniżej 1%.


Symulacje procesu produkcji kompozytów WPC na mieszalniku COMBIWOOD HC pokazuje poniższy film:

Proces produkcji mieszanki PP lub PE z mączką drewnianą przebiega w dwóch etapach:

  • Pierwszy etap to intensywnie mieszane w mieszalniku gorącym. Przy wysokich obrotach mieszadła dochodzi do wytworzenia dużej ilości ciepła i podgrzania mieszanki do 160 – 180oC. Ciepło to powoduje jednocześnie suszenie mączki drewnianej oraz topienie się i łączenie osnowy PVC z mączką. Przy współudziale agregatu próżniowego,  wilgoć jest odprowadzana od mączki do poziomu poniżej 1 %, co jest bardzo istotne z punktu widzenia dalszego przetwórstwa tego materiału na wytłaczarkach.
  • W drugim etapie aglomeraty polimeru z mączką drewnianą chłodzone są w urządzeniu RWP, w którym ciepło jest odbierane przy pomocy przepływu powietrza. Następnie materiał przekazywany na rozdrabniacz dla otrzymania możliwie homogenicznych aglomeratów o wielkości nieprzekraczającej 10 mm iwilgotności ok. 0,5%

Zalety procesu:

  • Możliwość stosowania naturalnych włókien drewnianycho wilgotności do 15 % bez konieczności stosowania dodatkowych instalacji do suszenia mączki drewnianej
  • Gotowa mieszanka posiada wilgotność końcową na poziomie poniżej 1 % dzięki czemu materiał ten jest gotowy do przetwórstwa oraz nie są konieczne dodatkowe urządzenia odgazowujące przy liniach do wytłaczania.
  • Struktura powstałego aglomeratu polimerowo-drewniany jest odporna na segregację składników(np. w leju zasypowym maszyny czy urządzeniach do transportu pneumatycznego) tak jak to się dzieje przy klasycznym dry-blendzie z mączką drewnianą. Osnowa polimerowa jest tutaj wstępnie połączona z wiórkami drewnianymi w procesie mieszania w mieszalniku gorącym.  Materiał ten się nie pyli a jego przetwórstwo przypomina przetwórstwa drobnego granulatu.
  • Proces umożliwia jednoczesne dodawanie innych składników do mieszanki jak pigmenty, modyfikatory właściwości i inne.
  • Mieszanka jest łatwo przetwarzalna na standardowych maszynach do przetwórstwa tworzyw sztucznych: wytłaczarkach, wtryskarkach czy prasach.    

 

Pobierz katalog PDF


Copyright © 2018 by IPM