s

Mieszalniki gorąco-zimne COMBIMIX RV

Wysokowydajne mieszalniki z serii COMBIMIX RV do przygotowywania suchych mieszanek dry-blend stanowi kaskadowy układ mieszalników gorącego i zimnego obydwu w układzie pionowym. Wykonanie w pełnym typoszeregu wielkości:Copyright © 2018 by IPM