MIESZALNIKI TGR DO ELASTOMERÓW TERMOPLASTYCZNYCH TPE

Firma PLASMEC należy do czołówki firm dostarczających mieszalniki do produkcji elastomerów termoplastycznych TPE. Z uwagi na stale rosnące zapotrzebowanie na TPE i dużą wydajność linii produkcyjnych aktualnie dostarczane mieszalniki należą do największych na świecie. Zapewniają jednocześnie najwyższą jakość premiksu składników mieszanki do kompandowania co jest kluczowym warunkiem dla otrzymania gotowego produktu najwyższej jakości. Najwyższą jakość mieszalników PLASMEC do TPE potwierdza wieloletnia współpraca z największymi producentami TPE na świecie.

Elastomery termoplastyczne TPE

Elastomery termoplastyczne TPE są mieszankami twardych materiałów termoplastycznych, np. polipropylenu, poliamidu, czy polistyrenu z miękkim kauczukiem oraz często dodatkiem modyfikatorów i wypełniaczy. TPE to grupa materiałów, które pod względem właściwości fizycznych są podobne do wulkanizowanych kauczuków. Cechuje je więc wysoka elastyczność i podatność na odkształcenie sprężyste.

Jedną z podstawowych metod produkcji elastomerów termoplastycznych TPE jest proces kompandowania gdzie w pierwszym etapie przygotowuje się mieszankę wszystkich składników receptury za pomocą specjalnego mieszalnika.

Schemat linii do kompandowania TPE: 1. Wytłaczarka dwuślimakowa, 2. Silos na gumę SBS, 3. Silos na polimer, 4. Silos na napełniacz, 5. Silos na dodatki, 6. Zbiornik na plastyfikator oraz pompa, 7. Silos na dodatki płynne oraz pompa, 8. Głowica granulująca, 9. Mieszalnik TGR, 10. Dozownik mieszanki, 11. Pompa próżniowa, 12 Urządzenie do wtrysku plastyfikatora.

Mieszalnik TGR dp produkcji TPE

Proces przygotowywania premiksu TPE wymaga mieszalnika o specjalnej konstrukcji z uwagi na specyfikę materiału a w szczególności wrażliwość termiczną kauczuku, skłonność mieszanki do sklejania się, dużą ilość komponentów dozowanych bezpośrednio do kadzi mieszalnika oraz jednocześnie wymaganą dużą wydajność produkcji. Gama mieszalników serii TGR została opracowana z uwzględnieniem wymagań procesu kompandowania TPE.

Kontrola temperatury

Proces mieszania mieszanki TPE często wymaga dodatkowego, zewnętrznego ogrzewania, dlatego zbiornik mieszalnika jest wyposażony w podwójny płaszcz dla cyrkulacji oleju termostatującego. Aby zapobiec rozpraszaniu ciepła oraz ze względów bezpieczeństwa zbiornik mieszalnika jest izolowany termicznie wełną mineralną i zabezpieczony obudową ze stali nierdzewnej.

Mieszalniki do TPE serii TGR posiadają zdwojony układ kontroli temperatury dla zabezpieczenia mieszanki przed przegrzaniem. Podczas gdy pierwszy z obwodów jest wykorzystywany przez system sterowania do kontroli procesu, drugi ma za zadanie wyłącznie monitorowania temperatury i kontroli pierwszego obwodu. Jeżeli system wykryje różnicę we wskazaniach uruchamiana jest procedura alarmowa.

Podwójny zawór wtryskowy

Ponieważ receptury elastomerów termoplastycznych TPE zawierają dużą ilość plastyfikatorów mieszalnik TRG został wyposażony w dwa zawory do wtrysku plastyfikatorów. Zawory są podłączone do pomp zębatych o regulowanej prędkości i wydajności, aby umożliwić lepszą kontrolę procesu w zależności od receptury. Zawory są zainstalowane na ścianach po przeciwnych stronach kadzi, na wysokości pomiędzy stopniami mieszadłą w celu wtryśnięcia cieczy dokładnie w środku wiru materiału podczas fazy mieszania. W ten sposób plastyfikatory nie są rozpryskiwane o pokrywę i zachowywana jest czystość wewnętrznej powierzchni jednocześnie zachowany jest bardziej równomierny rozkład plastyfikatora w materiale. Zawory wtryskowe, które są opatentowanymi konstrukcjami PLAS MEC, otwierają się pod ciśnieniem cieczy i zamykają się automatycznie gdy ciśnienie wtrysku spada.

Konstrukcja ułatwająca czyszczenie

Dzięki odpowiedniej proporcji wysokości i średniacy kadzi mieszalnika na pokrywie jest wystarczająca ilość miejsca na umieszczenie dużej ilości otworów wlotowych. System poziomego podnoszenia pokrywy jest tak pomyślany aby otwarcie pokrywy nie kolidowało z obecnością dużej ilości przyłączy. Kolejnym elementem ułatwiającym czyszczenie mieszalnika jest otwierany zawór spustowy.


Copyright © 2018 by IPM