MIESZALNIKI DO METALIZOWANYCH POWŁOK PROSZKOWYCH METALIZOWANYCH COMBIBOND HC/B

Farby proszkowe metalizowane pozwalają na otrzymanie całej gamy wykończenia powierzchni jak efekt srebra czy złota dzięki dodatkowi aluminium, brązu , cynku, magnezu, stali nierdzewnej do farb proszkowych termoutwardzalnych. Najlepszą metodą produkcji powłok proszkowych metalicznych jest proces Bonderyzacji za pomocą specjalnie do tego celu skonstruowanych mieszalników.

Mieszalniki COMBIMIX HC przeznaczone są do produkcji metalizowanych powłok proszkowych i są wyposażone w analizatory tlenu w atmosferze w wewnątrz mieszalnika dzięki czemu eliminuje się ryzyko eksplozji pyłu metalicznego. Mieszalniki COMBIBOND TRR/B są konstruowane na bazie mieszalników COMBIMIX HC i cechują się tak samo dużą wydajnością i jakością mieszania.

Dzięki przeprowadzeniu w mieszalnikach COMBIMIX HC procesu bonderyzacji następuje całkowite związanie cząsteczek metalu z ziarnami proszku farby proszkowej termoutwardzalnej. Oprócz wyeliminowania ryzyka eksplozji znikają również problemy związane z separowaniem się cząsteczek metalowych dając w efekcie mieszankę porównywalną ze zwykłymi powłokami proszkowymi termoutwardzalnymi.


Copyright © 2018 by IPM