TURBOMIKSERY GORĄCE TRM

Turbomiksery gorące TRM służą do intensywnego mieszania komponentów mieszanki z wykorzytsaniem wpływu ciepła. Ciepło powstaje wyłącznie w wyniku tarcia generowanego w czasie mieszania. Z tego powodu mieszalniki turbo posiadają silniki wysokiej mocy, która w większości zamieniana jest na ciepło.

Mieszalniki turbo znajdują zastosowanie przede wszystkim w produkcji tworzyw termoplastycznych gdzie istotna jest duża wydajność i jednocześnie wysoka jakość produktu. Mieszalniki TRM w połączeniu z mieszalnikiem zimnym typu HC, RV lub RO są powszechnie stosowane w kompandowaniu PVC zarówno twardego jak i plastyfikowanego. Są używane również przy produkcji ABS, PE i PP oraz WPC. Specjalne wersje mieszalnika TRM są stosowane do produkcji metalizowanych farb proszkowych


Copyright © 2018 by IPM