SYSTEMY POMIAROWE I KONTROLI JAKOŚCI FOLII I PŁYT
Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Firma ELECTRONIC  SYSTEMS  należy do światowych liderów produkujących systemy pomiarowe i systemy kontroli jakości stosowane w liniach do produkcji folii i płyt . Posiada w swym asortymencie bogatą gamę unikalnych urządzeń oraz rozwiązań
Systemy pomiarowe  ELECTRONIC  SYSTEMS  stosowane są w następujących technologiach:

 • Wytłaczanie i kalandrowanie folii i płyt
 • Kalandrowanie PVC
 • Wytłaczane folii rozdmuchiwanej
 • Wytłaczanie folii wylewanej CAST
 • Wytłaczanie folii i płyt płaskich orientowanych dwuosiowo BIAX
 • Powlekanie i laminowanie

PRODUKTY ELECTRONIC SYSTEMS:

CZUJNIKI POMIAROWE

ELECTRONIC SYSTEMS produkuje pełną gamę czujników pomiarowych działających w oparciu o różna zjawiska fizyczne których pomiar pozwala na określenie mierzonej wielkości. Wśród czujników ELECTRONIC  SYSTEMS  znajdują się zarówno klasyczne czujniki izotopowe, indukcyjne, laserowe czy pojemnościowe jak i własne innowacyjne opatentowane rozwiązania czujników takie jak bezdotykowe  czujniki pneumatyczno-indukcyjne.  Rozległa wiedza ELECTRONIC  SYSTEMS  na temat metod pomiarowych oraz w dziedzinie automatyki pozwala na dobór najbardziej odpowiednich rozwiązań zapewniających pełną kontrolę nad procesem produkcyjnym.

ELECTRONIC  SYSTEMS jest wynalazcą i jedynym producentem na Świecie czujnika pneumatyczn-indukcyjnego do pomiaru grubości w opatentowanej technologii ESSAIR™. Czujnik działa w oparciu o wykrywanie zmian ciśnienia powietrza wydmuchiwanego przez specjalną dyszę pomiędzy czujnik a mierzony materiał.

Technologia pneumatycznych czujników ESSAIR posiada następujące zalety:

 • Czujniki ESSAIR są całkowicie bezdotykowe.
 • Czujniki posiadają system auto kalibracji, są więc bezobsługowe.
 • Technologia ESSAIR pozwala na zastąpienie czujników pracujących w technologii promieniowania radioaktywnego
 • Nie jest wrażliwa na zabrudzenie jak czujniki optyczne w związku z tym może pracować w środowiskach zanieczyszczonych oraz z materiałami o trudnej powierzchni

SKANERY POMIAROWE

ELECTRONIC  SYSTEMS  produkuje pełną gamę urządzeń skanujących współpracujących z odpowiednimi czujnikami pomiarowymi. Dobór właściwego skanera zależy od mierzonej wielkości,   rodzaju procesu  i przetwarzanego materiału, od ilości miejsca i możliwości zabudowy na maszynie itp. Modułowa konstrukcja systemów pomiarowych ELECTRONIC  SYSTEMS  pozwala na dopasowanie się do indywidualnych potrzeb danego procesu produkcyjnego zarówno w przypadku tworzeniu nowych instalacji jak i w przypadku modernizacji już istniejących linii produkcyjnych.

     

Skanery do pomiaru bezpośredniego
na walcach kalandra

Skanery z czujnikiem transmisyjnym Skanery z czujnikiem reflektancyjnym
     

SYSTEMY KONTROLI JAKOŚCI   

ELECTRONIC  SYSTEMS  oferuje  pełną gamę urządzeń pozwalających na wizualną kontrolę jakości produktów. Systemy monitorujące  są budowane w oparciu o liniowe kamery CCD  oraz systemy oświetlające, dobrane indywidualnie do rodzaju procesu, przetwarzanego materiału, rodzaju powierzchni oraz rodzaju wykrywanych wad.

           

System może być nastawiony na wykrywanie określonego rodzaju wady i pomijanie innych w zależności od wielkości i rodzaju wady. Na podstawie zebranych danych tworzona jest mapa wad przypisywana do konkretnej bobiny produktu i umożliwiająca późniejszą ocenę i klasyfikację wyrobu. Rozbudowane oprogramowanie umożliwia obróbkę i archiwizację zebranych danych.

Systemy pomiarowe i kontroli jakości  produkowane przez  ELECTRONIC  SYSTEMS zapewniają pełne kontrolowanie jakości gotowego wyrobu umożliwiając optymalizowanie wszystkich kluczowych dla produkcji wskaźników i otrzymanie korzyści ekonomicznych.

Systemy pomiarowe i kontroli jakości on-line pozwalają na uzyskanie następujących dodatkowych funkcji:

 • archiwizacja danych i wyników pomiarów,
 • obróbka statystyczna danych i ocena współzależności miedzy parametrami procesu,
 • ocena zdolności procesu oraz wskaźnika jakości w sensie statystycznym,
 • automatyczne wykrywanie wad wyrobu on-line, prowadzenie listy wad włącznie z dokumentacją fotograficzną i mapą wad,
 • statystyczna obróbka wad wyrobu z możliwością filtrowania wyników w zależności np. od wielkości i rodzaju wady,
 • możliwość identyfikowania i znakowania produktu,
 • prowadzenie linii trendów wybranych parametrów.

Korzyści wynikające ze stosowania systemów pomiarowych:

 • ułatwienie certyfikowania wyrobów i gwarancja zgodność produktu z oczekiwaniami klienta,
 • możliwość automatycznego klasowania wyrobów,
 • powtarzalność produkcji,
 • oszczędność materiału i energii dzięki możliwości optymalizacji pola tolerancji wymiarowej i wartości set point,
 • uproszczenie zarządzania linią, przyspieszone uruchomienie linii i osiągnięcie zadanych parametrów,
 • możliwość zdalnej kontroli nad linią produkcyjną.

 


Copyright © 2018 by IPM