Filtracja mieszanek gumowych w linii z podawaniem na gorąco

Konieczność zapewnienia przetwórcom przefiltrowanej mieszanki gumowej nabiera coraz większego znaczenia, szczególnie w zakresie mieszanek gumowych do artykułów technicznych.

Rozwiązanie COLMEC w zakresie filtracji mieszanek polega na wykorzystaniu ciepłej jeszcze mieszkanki, jaka opuszcza mieszalnik CTM™ (lub też walcarki w przypadku linii tradycyjnej) oraz na przefiltrowaniu jej bezpośrednio w linii mikserowej. Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów produkcji mieszanki, gdyż filtrowanie wykonywane jest w jednym procesie na fazie finalnej produkcji mieszanki gumowej.

Ten nowy system nazwany CTE + GP składa się z wytłaczarki CTE (Conical Twin Extruder – Wytłaczarka Dwuślimakowa Stożkowa) oraz GP (Gear Pump - Pompa Zębata).

W wytłaczarce CTE, mieszanka gumowa jest utrzymywana w ruchu bez tarcia i przy niskim ciśnieniu transportującym a rolą ślimaków jest jedynie przemieszczanie mieszanki w kierunku pompy zębatej. Pompa zębata GP tłoczy mieszankę przez sito filtracyjne, co jednak ze względu na wysoką sprawność transportową (powyżej 0,95) będącą podstawową cechą charakteryzującą pompy zębate, nie powoduje wzrostu temperatury mieszanki. W ten sposób możliwe jest utrzymywanie mieszanki w niskiej temperaturze (80° - 90°C) i uniknięcie podwulkanizacji. Jednocześnie prowadzenie operacji w linii mikserowej, brak dodatkowych operacji logistycznych i konieczności ponownego podgrzewania mieszanki, tak jak to się dzieje w liniach do filtracji na zimno, pozwala na duże oszczędności energii i obniżenie kosztów produkcji.

Aktualnie produkowane linie wyposażone w wytłaczarkę CTE do filtracji mieszanek gumowych pozwalają na osiągnięcie wydajności od 450 do 7.500 kg/h.

Wytłaczarka dwuślimakowa stożkowa CTE z pompą zębatą GP i głowicą do filtracji mieszanek gumowych


Copyright © 2018 by IPM