LINIE DO PRODUKCJI PROFILI OKIENNYCH – PROJEKTY „POD KLUCZ"

Ofertę naszą kierujemy zarówno do wszystkich zamierzających rozpocząć produkcję profili okiennych jak i do producentów profili zamierzających powiększyć i rozwinąć produkcję profili okiennych. Oferujemy zarówno poszczególne elementy jak: mieszalnie do PVC, wytłaczarki, linie wytłaczakowe, głowice i kalibratory, jak również projektujemy i dostarczamy „pod klucz” kompletne instalacje do produkcji profili okiennych z PVC.

Nasza oferta to idealne połączenie solidnych maszyn niemieckich oraz pomysłowych rozwiązań włoskich.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie oraz posiadany know-how, jesteśmy w stanie dać naszym klientom kompleksową obsługę, począwszy od kalkulacji produkcji, projektowania systemów okiennych, projektowania kompletnych linii produkcyjnych po dostawę urządzeń oraz uruchomienie produkcji.

W szczególności nasza gama usług obejmuje:

 • szczegółowe kalkulacje wielkości produkcji,
 • planowanie i projektowanie linii produkcyjnych w zależności od zadanej produkcji,
 • projektowanie ustawienia maszyn i urządzeń – kompletny plan zakładu produkcji profili okiennych,
 • pomoc w projektowaniu systemu profili okiennych,
 • propozycje receptur PVC,
 • planowanie zużycia mediów: energii, wody i sprężonego powietrza,
 • planowanie kadry i pomoc w znalezieniu specjalistów do produkcji profili okiennych,
 • instalacja linii, maszyn i urządzeń kompletnego zakładu,
 • uruchomienie produkcji,
 • szkolenia pracowników (wstępne w fabryce dostawcy oraz końcowe fabryce producenta).
 • serwis techniczny.
 • wsparcie w projektowaniu i produkcji nowych systemów profili.

Jako kompleksowy dostawca zapewniamy wszystko to, co niezbędne do prawidłowego funkcjonowania fabryki profili okiennych:

 • mieszalnie do produkcji mieszanek PVC,
 • systemy zasilania wytłaczarek mieszankami PVC,
 • wytłaczarki oraz kompletne linie do wytłaczania profili,
 • głowice i kalibratory,
 • maszyny do okleinowania profili,
 • systemy kontroli jakości,
 • systemy magazynowania,
 • agregaty chłodnicze, sprężarki i inne urządzenia dodatkowe.

Nasze maszyny i urządzenia charakteryzują się:

 • dobrą relacją ceny do jakości,
 • zbudowane z najbardziej niezawodnych markowych komponentów,
 • gwarantowaną bardzo dużą trwałością,
 • łatwą instalacją, obsługą, czyszczeniem i konserwacją,
 • minimalnym zużyciem energii elektrycznej i wody,
 • minimalnym poziomem hałasu i zanieczyszczenia otoczenia.

Zalety naszych mieszalni:

 • duża dokładność funkcjonowania,
 • stabilność i homogeniczność otrzymywanych materiałów,
 • niezawodność,
 • czystość pracy,
 • łatwość obsługi.

Zalety naszych linii wytłaczarkowych i narzędzi:

 • pracują stabilnie i pozwalają na długi czas ciągłej pracy bez konieczności częstych przerw,
 • produkują profile o wysokiej dokładności kształtu i estetycznej powierzchni,
 • łatwe w obsłudze i konserwacji,
 • zużywają mało energii elektrycznej i wody,
 • gwarantowana długa żywotność narzędzi,
 • dostarczamy zarówno linie o bardzo dużych szybkościach wytłaczania jak i rozwiązania ekonomiczne,
 • dostarczamy linie do koekstruzji do wykorzystania tworzyw z recyklingu lub z „ubogich” mieszanek .

Korzyści dla producenta profili:

 • gwarantowane dopasowanie do potrzeb producenta - indywidualne rozwiązania „szyte na miarę”,
 • fachowe doradztwo i wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjnego,
 • wysoka jakość, niezawodność i duża trwałość maszyn, urządzeń i narzędzi produkowanych wyłącznie w Europie przez najlepszych niemieckich i włoskich specjalistów w branży profili okiennych,
 • niskie zużycie prądu, dzięki zastosowaniu systemów optymalizujących zużycie energii elektrycznej,
 • gwarancja uzyskania jakości profili dzięki wstępnemu odbiorowi technicznemu w fabryce dostawcy,
 • szybka instalacja maszyn i urządzeń i sprawne uruchomienie produkcji,
 • przeszkolenie pracowników zarówno w fabryce dostawcy jak i w fabryce producenta,
 • skoordynowana obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna wszystkich maszyn i urządzeń całej instalacji,
 • stałe wsparcie przy realizacji nowych systemów profili,
 • ułatwiona ewentualna przyszła rozbudowa całego systemu.

Przykładowa realizacja: dostawa kompletnej fabryki produkcji profili okiennych


Copyright © 2018 by IPM