LINIE DO ZAAWANSOWANEGO RECYKLINGU TWORZYW SZTUCZNYCH

LINIE DO REGRANULACJI I REKOMPANDOWANIA TWORZYW SZTUCZNYCH
NA WYTŁACZARKACH DWUŚLIMAKOWYCH WSPÓŁBIEŻNYCH MARIS

Recykling i regranulacja większości tworzyw sztucznych odbywa się na liniach z wytłaczarkami jednoślimakowymi. Jednak do regranulacji niektórych materiałów specjalnych (np. mieszanki PE/PP, mieszanki PET/PE, mieszanki PE/PA, PET, PA, PBT, PC, PMMA, POM, TPU i inne) wskazane jest zastosowania linii posiadających wytłaczarki dwuślimakowe współbieżne (kompandery). Wytłaczarki dwuślimakowe współbieżne pozwalają modyfikować i uszlachetniać tworzywa sztuczne i dostosować ich parametry mechaniczne, fizyczne i chemiczne do konkretnych zastosowań.

Linie do regranulacji i rekompandowania MARIS posiadają następujące zalety:
• Wysoka dyspersja i najwyższa homogeniczność otrzymanego produktu
• Najwyższa zdolność mieszania podczas kompandowania
• Wysoka skuteczność odgazowania
• Stosunkowo niskie temperatury procesu, krótkie czasy rezydencji i łagodne przetwarzanie tworzyw
• Możliwość eliminacji z odpadów zapachów, dużej wilgotności i nadruków
• Wysoka elastyczność procesu i szeroki zakres zastosowań
• Możliwość prowadzenia procesów o bardzo dużej wydajności
• Znaczny wzrost opłacalności przy wysokiej wydajności

Linie do regranulacji i rekompandowania recyklowanych tworzyw sztucznych MARIS:

Artykuły opublikowane w prasie branżowej:

Artykuł w MacPlas: "INNOWACYJNY PROCES FIRMY MARIS DO REDUKCJI ZAPACHU ODPADÓW POKONSUMENCKICH TWORZYW SZTUCZNYCH"- kliknij

 

Artykuł w PLASTIME : "MARIS – procesy kompandowania i recyklingu tworzyw sztucznych i gumy szyte na miarę"- kliknij

 

Artykuł w PLASTIME : "UPCYKLING – wyższa forma recyklingu"- kliknij

 

Artykuł w PLASTIME : "Urodziny MARIS - 60 lat rozwoju technologii kompandowania i recyklingu tworzyw sztucznych i gumy"- kliknij

 


Copyright © 2018 by IPM